FX-991ES Plus 2nd edition

FX-991ES Plus 2nd edition

Minder

Overzicht

De Natural Display (Natural-V.P.A.M.) toont wiskundige uitdrukkingen zoals wortels en breuken zoals ze worden weergegeven in uw tekstboek en dit vergroot begrip omdat de resultaten gemakkelijker te begrijpen.

 • 580 Functies
 • Display: Natural V.P.A.M., LCD (Dot-Matrix), 31 x 96 dots, 10 + 2 cijfers
 • Stroomvoorziening: Zonnecellen met ondersteunende batterij
 • Met hardcase
 • Afmetingen (h x b x d): 162,0 x 80,0 x 11,1 mm
 • Gewicht: 95 g
 • Verdelingsfuncties (normale verdeling en inverse normale verdeling, binominale verdeling, Poissonverdeling)
 • Oplossen van ongelijkheden
 • Berekenen van het minimum en maximum van een kwadratische functie
 • verbeterde vergelijkingsoplosser
 • Berekenen van trapvorm en gereduceerde trapvorm van matrices (Ref/Rref)
 • periodieke decimaalbreuk
 • gehele toevalsgetallen
 • Ontbinden in priemfactoren
 • Verify-functie: Controle van gelijkheid van twee begrippen
 • Berekenen van producten met oneindig veel factoren
 • Delen van hele getallen met rest
 • Statistische berekening van kwartielen
 • Ggd- en kgv-functie
 • 164 eenheidomrekeningen
 • Integraal- en differentiaalrekening
 • Matrix- en vectorberekeningen
 • Oplossen van vergelijkingen
 • 40 fysische constanten

Microsite

Technische Beschrijving

  Display
  • Displaytype: 31 * 96 FULL DOT
  • Natuurlijk display
  • Algebraïsche invoerlogica: Natural V.P.A.M.
  • Aantal tekens/regels: 16/1+10/1
  • Weergave mantisse – exponent: 10+2

  Geheugen/Memory
  • Herhaalfunctie
  • Variabelengeheugen: 9

  Elementaire wiskunde
  • Functies: 417
  • wetenschappelijke constanten: 40
  • Eenheidomrekeningen: 40
  • Klembord: 24
  • Breukberekening
  • Hoekmetingen DEG/RAD/GRAD
  • Omrekeningen. >DEG/>RAD/>GRAD
  • Coördinatenomrekening Pol ÷ Rec
  • Trigonometrische functies sin/cos/tan/sin-1/cos-1/tan-1
  • Hyperbolische functies sinh/cosh/tanh/sinh-1/cosh-1/tanh-1
  • Exponent, log, In, 10x, ex
  • Wiskundige functies √, x², x-1, 1/x, x!, xy, x1/y
  • Berekeningen met basis n (hexadecimaal/decimaal/binair/octaal)
  • Logische operatoren (AND/Or..)
  • Berekeningen in sexagesimaalsysteem
  • Procentberekening
  • technische notatie ENG/ENG
  • Berekening van complexe getallen
  • Toevalsgetallengenerator
  • Waardetabel
  • Matrixberekening/vectorberekening
  • Oplossen van vergelijkingen

  Statistiek
  • Som van ∑x, ∑x2
  • Som van ∑x, ∑y, ∑x2, ∑y2, ∑xy
  • Standaardafwijkingen v. gegroepeerde en niet-gegroepeerde waarden
  • Regressieanalyse
  • Permutatie (nPr), combinatoriek (nCr)

  Differentiaal- en integraalrekening
  • Numerieke integraalrekening
  • Numerieke differentiaalrekening

  Anders
  • Hardcase
  • Automatische uitschakeling
  • Voeding: Zonne+Batterij
  • Type batterij: 1 x LR-44
  • Grootte (H x B x D mm): 11 x 77 x 162
  • Gewicht: 95 g

  • Technische wijzigingen en vergissingen voorbehouden.
   Afbeelding(en) niet op ware grootte. Kleuren wijken mogelijk af van origineel.