FX-82MS 2nd edition

Minder

Overzicht

Standaardrekenmachine met 2-regelig display en ergonomisch design!

 • Groot display met 2 regels
 • Comfortabele menu's voor statistische berekeningen
 • 240 geïntegreerde functies
 • SCI/FIX/ENG-functie
 • Trigonometrische functies
 • Procentrekening
 • 24 haakjesniveaus
 • Sommen
 • S.-V.P.A.M.* (* Super Visual Perfect Algebraic Method)
 • Regressievergelijking
 • variabelengeheugen/M-geheugenfunctie
 • Hyperbolische en inverse hyperbolische functies
 • Automatische breukberekening
 • Toevalsgetallengenerator
 • Omrekening van sexagesimaal in decimaal en omgekeerd
 • Berekeningen in gon, graad en radiaal
 • Omrekening van poolcoördinaten in rechthoekige coördinaten en omgekeerd
 • Tweedimensionale statistiek met berekenen van gemiddelde waarden, geschatte waarden en sommen
 • Permutatie en combinatoriek
 • Berekenen van 6 verschillende regressietypen en de coëfficiënten A, B
 • Met hardcase
 • Extra overheadmodel verkrijgbaar
 • Afmetingen (h x b x d): 14 x 77 x 162 mm
 • Gewicht: 105 g
 • Stroomvoorziening: Ondersteunende batterij 1 x AA

Microsite

Technische Beschrijving

  Display
  • Displaytype: DOT/LCD
  • Algebraïsche invoerlogica: S-V.P.A.M.
  • Aantal tekens/regels: 12/1+10/1
  • Weergave mantisse – exponent: 10+2

  Geheugen/Memory
  • Herhaalfunctie
  • Variabelengeheugen: 8

  Elementaire wiskunde
  • Functies: 240
  • Klembord: 24
  • Breukberekening
  • Hoekmetingen DEG/RAD/GRAD
  • Omrekeningen. >DEG/>RAD/>GRAD
  • Coördinatenomrekening Pol ÷ Rec
  • Trigonometrische functies sin/cos/tan/sin-1/cos-1/tan-1
  • Hyperbolische functies sinh/cosh/tanh/sinh-1/cosh-1/tanh-1
  • Exponent, log, In, 10x, ex
  • Wiskundige functies √, x², x-1, 1/x, x!, xy, x1/y
  • Berekeningen in sexagesimaalsysteem
  • Procentberekening
  • technische notatie ENG/ENG
  • Toevalsgetallengenerator

  Statistiek
  • Som van ∑x, ∑x2
  • Som van ∑x, ∑y, ∑x2, ∑y2, ∑xy
  • Standaardafwijkingen v. gegroepeerde en niet-gegroepeerde waarden
  • Regressieanalyse
  • Permutatie (nPr), combinatoriek (nCr)

  Anders
  • Menutaal: Engels
  • Automatische uitschakeling
  • Voeding: Batterij
  • Type batterij: 1 x AA
  • Grootte (H x B x D mm): 14 x 77 x 162
  • Gewicht: 105 g

  • Technische wijzigingen en vergissingen voorbehouden.
   Afbeelding(en) niet op ware grootte. Kleuren wijken mogelijk af van origineel.