FX-570ES Plus 2nd edition

FX-570ES Plus 2nd edition

Minder

Overzicht

De Natural Display (Natural-V.P.A.M.) toont wiskundige uitdrukkingen zoals wortels en breuken zoals ze worden weergegeven in uw tekstboek en dit vergroot begrip omdat de resultaten gemakkelijker te begrijpen.

 • Natuurlijke invoer en uitvoer
 • Dot matrix-weergave
 • 16 en 10+2 cijfers
 • 417 functies
 • Vergelijkingsfunctie
 • 20 gekoppelde waarden voor het omrekenen van het metrisch stelsel
 • Berekening met complexe getallen
 • Berekeningstoets (tijdelijk formulegeheugen)
 • 40 fysieke constanten
 • Matrix-/vectorberekening
 • Berekening van numerieke integralen en differentialen
 • Gehele toevalsgetallen
 • Nieuwe vergelijkingsmodus
 • Functietabel
 • Batterijvermogen

Microsite

Technische Beschrijving

   Scherm
   • 31*96 Full Dot
   • Natural Textbook-weergave
   • Algebraïsche invoermethode: Natural V.P.A.M.
   • Aantal cijfers/regels 15/1+10/1
   • Weergave van mantisse-exponent 10+2

   Geheugen
   • Herhaalfunctie
   • Variabelengeheugen (9)

   Wiskunde
   • 417 functies
   • 40 wetenschappelijke constanten
   • 40 metrische conversies
   • 24 niveaus van haakjes
   • Breukberekening
   • Hoeken in DEG/RAD/GRAD
   • Conversie tussen >DEG/>RAD/>GRAD
   • Omrekening van coördinaten Pol ÷ Rec
   • Trigonometrische functies sin/cos/tan/sin-1/cos-1/tan-1
   • Hyperbolische functies sinh/cosh/tanh/sinh-1/cosh-1/tanh-1
   • Exponent, log, In, 10x, ex
   • Wiskundige functies √, x², x-1, 1/x, x!, xy, x1/y
   • Berekeningen in base-n (hexadecimaal/decimaal/binair/octaal)
   • Logische operators (AND/OR/...)
   • Sexagesimaal < > decimaal
   • Berekening percentage
   • Technische notatie ENG/ENG
   • Complexe getallen-berekeningen
   • Willekeurig getal-generator
   • Matrix-/vectorberekening
   • Vergelijkingsfunctie
   • Tabelfunctie

   Statistieken
   • Som van ∑x, ∑x²,
   • Som van ∑x, ∑y, ∑x², ∑y², ∑xy
   • Standaarddeviatie
   • Regressie
   • Permutatie (nPr), Combinatie (nCr)

   Differentiaal- en integraalrekening
   • Numerieke integraalrekening
   • Numerieke differentiaalrekening

   Anders
   • Hardcase
   • Automatische uitschakeling
   • Voeding: Batterij (1x R03/AAA)
   • Afmetingen (H x B x D in mm): 14 x 77 x 162
   • Gewicht: 105g

  Technische wijzigingen en vergissingen voorbehouden.
  Afbeelding(en) niet op ware grootte. Kleuren wijken mogelijk af van origineel.