FX-350ES Plus 2nd edition

FX-350ES Plus 2nd edition

Minder

Overzicht

De Natural Display (Natural-V.P.A.M.) toont wiskundige uitdrukkingen zoals wortels en breuken zoals ze worden weergegeven in uw tekstboek en dit vergroot begrip omdat de resultaten gemakkelijker te begrijpen.

 • Natuurlijke invoer en uitvoer
 • Dot matrix-weergave
 • 16 en 10+2 cijfers
 • 252 functies
 • Trigonometrische functies
 • 9 variabele geheugens
 • Tweedimensionale statistieken
 • Regressieanalyse
 • Terugspeelfunctie
 • Automatische breukberekening
 • Functietabel
 • Factoriseren van priemgetallen
 • Gehele toevalsgetallen
 • Batterijvermogen

Microsite

Technische Beschrijving

   Scherm
   • 31*96 Full Dot
   • Natural Textbook-weergave
   • Algebraïsche invoermethode Natural V.P.A.M.
   • Aantal cijfers/regels 15/1+10/1
   • Weergave van mantisse-exponent 10+2

   Geheugen
   • Herhaalfunctie
   • Variabelengeheugen (9)

   Wiskunde
   • 252 functies
   • 24 niveaus van haakjes
   • Breukberekening
   • Hoeken in DEG/RAD/GRAD
   • Conversie tussen >DEG/>RAD/>GRAD
   • Omrekening van coördinaten Pol ÷ Rec
   • Trigonometrische functies sin/cos/tan/sin-1/cos-1/tan-1
   • Hyperbolische functies sinh/cosh/tanh/sinh-1/cosh-1/tanh-1
   • Exponent, log, In, 10x, ex
   • Wiskundige functies √, x², x-1, 1/x, x!, xy, x1/y
   • Sexagesimaal < > decimaal
   • Berekening percentage
   • Factoriseren van priemgetallen
   • Technische notatie ENG/ENG
   • Willekeurig getal-generator
   • Tabelfunctie

   Statistieken
   • Som van ∑x, ∑x²,
   • Som van ∑x, ∑y, ∑x², ∑y², ∑xy
   • Standaarddeviatie
   • Regressie
   • Permutatie (nPr), Combinatie (nCr)

   Anders
   • Hardcase
   • Automatische uitschakeling
   • Voeding: Batterij (1x LR44)
   • Afmetingen (H x B x D in mm): 11 x 77 x 162
   • Gewicht: 95 g

  Technische wijzigingen en vergissingen voorbehouden.
  Afbeelding(en) niet op ware grootte. Kleuren wijken mogelijk af van origineel.