FX-CG50

Minder

Overzicht

Met het grote kleurendisplay met hoge resolutie en natuurlijke weergave kunnen breuken, vierkantswortels en andere numerieke begrippen op dezelfde manier worden weergegeven als ze in het wiskundeboek verschijnen.

 • Kleurendisplay met hoge resolutie met meer dan 65.000 kleuren
 • 8 regels à 21 tekens
 • 3D-Graph
 • Catalogusfunctie
 • ECON 4
 • Innovatieve beeldgrafiektoepassing voor foto- en videoanalyse
 • 7 beschikbare kleuren in diverse toepassingen
 • Kleurcombinaties voor eenvoudig weergeven
 • Natural V.P.A.M. – Natuurlijke invoer en uitvoer
 • Oplossen van vergelijkingen met integraal-, differentiaal- en waarschijnlijkheidsfuncties
 • Oplossen van lineaire en polynominale vergelijkingsstelsels
 • Matrixberekeningen
 • Vectorberekeningen
 • Omrekening van eenheden
 • Toevalsimulaties
 • Dynamische integraaloppervlakten
 • Geometrie (add-in): geïnstalleerd
 • eActivity
 • Eenvoudige pc-verbinding als USB-massaopslag
 • Achtergrondverlichting
 • Overzicht van formules als add-in

Microsite

Technische Beschrijving

  Display
  • Natuurlijk display: Natural V.P.A.M.
  • Kleur: meer dan 65.000 kleuren
  • Regels x posities: 8 x 21
  • Display-afmetingen (in pixels): 216 x 384
  • Achtergrondverlichting

  Geheugen/Memory
  • Beschikbaar RAM/Flash-ROM-geheugen: 61 kB/16 MB
  • Waarden-/constantengeheugen: 28
  • Oproep laatste invoer

  Elementaire wiskunde
  • Wetenschappelijke schrijfwijze: 10+2
  • sin, cos, tan en inverse
  • Hyperbolische functies en inverse
  • Omrekenen graden - radiaal - gon
  • Omrekenen sexagesimaal < > decimaal
  • Omrekening polair < > rechthoekig
  • Eenheidomrekeningen
  • Berekeningen voor basis n
  • Exponentieel-/logaritmefuncties
  • Waardetabellen
  • Lineaire vergelijkingsstelsels: tot 6
  • Polynoomvergelijkingen hogere orde: tot 6 graden
  • Logische operatoren (AND/OR/...)
  • Rekenen met complexe getallen
  • Interactieve vergelijkingsoplosser
  • Matrices
  • REF/RREF-functie
  • Herhaling-/antwoordgeheugen
  • Recursieve rijen
  • Ggd- en kgv-functie
  • Rekenen met rest (Remainder)

  Grafische weergave
  • Aantal rechthoekige functies: 20
  • Aantal parametrische functies: 20
  • Aantal polaire functies: 20
  • X=f(Y)-grafiek
  • Ongelijkheden
  • Zoom, trace-functie
  • Conische modus (kegelsnedes)
  • Dynamische geometriesoftware: voorgeïnstalleerde / Add-In
  • 3D-grafiek: voorgeïnstalleerde / Add-In

  Statistiek
  • Gemiddelde waarde, standaarddeviatie
  • Lineaire regressie
  • Mediaan, kwartiel
  • Beschrijvende statistiek
  • Combinatorische methode & permutatie
  • Regressiemodellen: 12
  • Histogrammen, verstrooiing
  • Box & Whisker-plots
  • Taart-/staafdiagram
  • Aantal lijsten: 26x6
  • Max. lijstlengte: 999
  • Evaluerende statistiek
  • Toevalsgetallengenerator
  • Gehele toevalsgetallen
  • Chi-kwadraat-, ANOVA-, F-tests
  • Z- en T-intervaltests
  • Toevalsimulaties
  • Waarschijnlijkheidsverdelingen

  Differentiaal- en integraalrekening
  • Numerieke integraalrekening
  • Numerieke differentiaalrekening
  • Dynamische integraaloppervlakten
  • Nulplaatsen, snijpunten en vrije selectie als grenzen van de integraalrekening
  • Maximum, minimum

  Programmering
  • Formulegeheugen
  • Programmering/gebruikergedefinieerd
  • Stringfunctie

  Financiële wiskunde
  • N, %, I, PMT, PV, FV
  • Amortisatie
  • Omrekenen procent <> effect. Percentage
  • Rente- en rente-op-rente-berekening
  • Verval annuïteit
  • Dag-/datumberekeningen
  • Leningen
  • Afschrijvingen
  • Investeringsevaluatie
  • Kosten-/winstmargeberekening

  Anders
  • Extra toepassingen/add-ins voor rekenmachines
  • Update besturingssysteem mogelijk
  • Wachtwoordbescherming
  • Tabelberekening
  • Physium: Add-In
  • Beeldgrafiektoepassing: voorgeïnstalleerde / Add-In
  • eActivity
  • Beschermende hardcase
  • Rekenmachine-naar-rekenmachine-kabel: meegeleverd
  • Automatische uitschakeling
  • PC-aansluiting mogelijk: meegeleverd
  • Emulator-software: facultatief
  • C-Lab-verbinding mogelijk/ECON
  • Hoofdbatterij: 4 x AAA
  • Grootte (H x B x D mm): 18,6 × 89,0 × 188,5
  • Gewicht: 230 g

  • Technische wijzigingen en vergissingen voorbehouden.
   Afbeelding(en) niet op ware grootte. Kleuren wijken mogelijk af van origineel.