FX-9860GII

Minder

Overzicht

De grafische zakrekenmachine FX-9860GII met groot contrastrijk display met natuurlijke invoer en uitvoer, achtergrondverlichting en 1,5 MB Flash-ROM-geheugen. Met het grote "natuurlijke display" kunnen breuken, vierkantswortels en andere numerieke begrippen op dezelfde manier worden weergegeven als ze in het wiskundeboek verschijnen.

 • Geheugen: 61 kB RAM
 • 1,5 MB Flash ROM
 • Perfect Natural V.P.A.M. - Natuurlijke invoer en uitvoer
 • Meerdere oplossingen voor alle vergelijkingen
 • Lineaire vergelijkingsstelsels oplossen en matrixberekening
 • Functies grafisch weergeven en waardetabellen genereren
 • Nulplaatsen, maxima, minima en snijpunten berekenen
 • Tangenten-, normaalvergelijking bepalen
 • Numerieke differentiaal- en integraalrekening
 • Functies met parameters onderzoeken
 • Gegevens grafisch weergeven
 • Regressies doorvoeren
 • Parameters van steekproeven berekenen
 • Verdelingsfuncties
 • Tabellenberekening
 • Vectorberekening
 • Toevalsimulaties
 • Gehele toevalsgetallen
 • Omrekening van eenheden
 • Uitgebreide vectorberekening
 • Stochastische simulaties
 • Dynamisch geometriesysteem
 • Hele oplossingstrajecten met gewijzigde beginwaarden herhalen
 • Achtergrondverlichting
 • Toepassing voor meetwaardenregistratie ECON2 geïnstalleerd
 • USB-aansluiting (voor de gegevens- en beeldoverdracht naar CASIO-projector)

Microsite

Technische Beschrijving

  Display
  • Natuurlijk display: Natural V.P.A.M.
  • Regels x posities: 8 x 21
  • Display-afmetingen (in pixels): 64 x 128
  • Achtergrondverlichting

  Geheugen/Memory
  • Beschikbaar RAM/Flash-ROM-geheugen: 61 kB/1,5 MB
  • Waarden-/constantengeheugen: 28
  • Oproep laatste invoer

  Elementaire wiskunde
  • Wetenschappelijke schrijfwijze: 10+2
  • sin, cos, tan en inverse
  • Hyperbolische functies en inverse
  • Omrekenen graden - radiaal - gon
  • Omrekenen sexagesimaal < > decimaal
  • Omrekening polair < > rechthoekig
  • Eenheidomrekeningen
  • Berekeningen voor basis n
  • Exponentieel-/logaritmefuncties
  • Waardetabellen
  • Lineaire vergelijkingsstelsels: tot 6
  • Polynoomvergelijkingen hogere orde: tot 6 graden
  • Logische operatoren (AND/OR/...)
  • Rekenen met complexe getallen
  • Interactieve vergelijkingsoplosser
  • Matrices
  • REF/RREF-functie
  • Herhaling-/antwoordgeheugen
  • Recursieve rijen
  • Ggd- en kgv-functie
  • Rekenen met rest (Remainder)

  Grafische weergave
  • Aantal rechthoekige functies: 20
  • Aantal parametrische functies: 20
  • Aantal polaire functies: 20
  • X=f(Y)-grafiek
  • Ongelijkheden
  • Zoom, trace-functie
  • Conische modus (kegelsnedes)
  • Dynamische geometriesoftware: voorgeïnstalleerde / Add-In

  Statistiek
  • Gemiddelde waarde, standaarddeviatie
  • Lineaire regressie
  • Mediaan, kwartiel
  • Beschrijvende statistiek
  • Combinatorische methode & permutatie
  • Regressiemodellen: 12
  • Histogrammen, verstrooiing
  • Box & Whisker-plots
  • Taart-/staafdiagram
  • Aantal lijsten: 26x6
  • Max. lijstlengte: 999
  • Evaluerende statistiek
  • Toevalsgetallengenerator
  • Gehele toevalsgetallen
  • Chi-kwadraat-, ANOVA-, F-tests
  • Z- en T-intervaltests
  • Toevalsimulaties
  • Waarschijnlijkheidsverdelingen

  Differentiaal- en integraalrekening
  • Numerieke integraalrekening
  • Numerieke differentiaalrekening
  • Maximum, minimum

  Programmering
  • Formulegeheugen
  • Programmering/gebruikergedefinieerd
  • Stringfunctie

  Financiële wiskunde
  • N, %, I, PMT, PV, FV
  • Amortisatie
  • Omrekenen procent <> effect. Percentage
  • Rente- en rente-op-rente-berekening
  • Verval annuïteit
  • Dag-/datumberekeningen
  • Leningen
  • Afschrijvingen
  • Investeringsevaluatie
  • Kosten-/winstmargeberekening

  Anders
  • Extra toepassingen/add-ins voor rekenmachines
  • Update besturingssysteem mogelijk
  • Tabelberekening
  • Physium: Add-In
  • eActivity
  • Beschermende hardcase
  • Rekenmachine-naar-rekenmachine-kabel: meegeleverd
  • Automatische uitschakeling
  • PC-aansluiting mogelijk: meegeleverd
  • Emulator-software: facultatief
  • C-Lab-verbinding mogelijk/ECON
  • Hoofdbatterij: 4 x AAA
  • Grootte (H x B x D mm): 21,2 x 91,5 x 184
  • Gewicht: 220 g/225 g

  • Technische wijzigingen en vergissingen voorbehouden.
   Afbeelding(en) niet op ware grootte. Kleuren wijken mogelijk af van origineel.