FX-9750GII

Minder

Overzicht

Moderne grafische rekenmachine met contrastrijk monochroom display, 61kB geheugen en USB-aansluiting

 • 61 kB programmageheugen
 • Groot contrastrijk monochroom display
 • 8 regels à 21 tekens
 • Symboolmenu voor modusselectie
 • Afmetingen (h x b x d): ca. 21,3 x 87,5 x 180,5 mm
 • Gewicht: ca. 205 g incl. batterijen
 • Batterijen: 4 x AAA
 • Oplossen van vergelijkingen met integraal-, differentiaal- en waarschijnlijkheidsfuncties
 • Ref- en Rref-commando voor rij-trapvorm resp. rijgereduceerde trapvorm
 • Gehele toevalsgetallen
 • Omrekening van eenheden
 • Ggd- en kgv-functie
 • Restfunctie (Remainder)
 • Chi-kwadraat GOF-functie
 • Cirkel- en staafdiagram
 • Financiële wiskunde
  - Leningen, afschrijvingen
 • Toepassing voor meetwaarderegistratie ECON2 geïnstalleerd
 • Overhead-uitvoering OH-9860 te gebruiken met elke FX-9750GII
 • USB-aansluiting

Microsite

Technische Beschrijving

  Display
  • Regels x posities: 8 x 21
  • Display-afmetingen (in pixels): 64 x 128

  Geheugen/Memory
  • Beschikbaar RAM/Flash-ROM-geheugen: 61 kB
  • Waarden-/constantengeheugen: 28
  • Oproep laatste invoer

  Elementaire wiskunde
  • Wetenschappelijke schrijfwijze: 10+2
  • sin, cos, tan en inverse
  • Hyperbolische functies en inverse
  • Omrekenen graden - radiaal - gon
  • Omrekenen sexagesimaal < > decimaal
  • Omrekening polair < > rechthoekig
  • Eenheidomrekeningen
  • Berekeningen voor basis n
  • Exponentieel-/logaritmefuncties
  • Waardetabellen
  • Lineaire vergelijkingsstelsels: tot 6
  • Polynoomvergelijkingen hogere orde: tot 6 graden
  • Logische operatoren (AND/OR/...)
  • Rekenen met complexe getallen
  • Interactieve vergelijkingsoplosser
  • Matrices
  • REF/RREF-functie
  • Herhaling-/antwoordgeheugen
  • Recursieve rijen
  • Ggd- en kgv-functie
  • Rekenen met rest (Remainder)

  Grafische weergave
  • Aantal rechthoekige functies: 20
  • Aantal parametrische functies: 20
  • Aantal polaire functies: 20
  • X=f(Y)-grafiek
  • Ongelijkheden
  • Zoom, trace-functie
  • Conische modus (kegelsnedes)

  Statistiek
  • Gemiddelde waarde, standaarddeviatie
  • Lineaire regressie
  • Mediaan, kwartiel
  • Beschrijvende statistiek
  • Combinatorische methode & permutatie
  • Regressiemodellen: 12
  • Histogrammen, verstrooiing
  • Box & Whisker-plots
  • Taart-/staafdiagram
  • Aantal lijsten: 26x6
  • Max. lijstlengte: 999
  • Evaluerende statistiek
  • Toevalsgetallengenerator
  • Gehele toevalsgetallen
  • Chi-kwadraat-, ANOVA-, F-tests
  • Z- en T-intervaltests
  • Waarschijnlijkheidsverdelingen

  Differentiaal- en integraalrekening
  • Numerieke integraalrekening
  • Numerieke differentiaalrekening
  • Maximum, minimum

  Programmering
  • Formulegeheugen
  • Programmering/gebruikergedefinieerd
  • Stringfunctie

  Financiële wiskunde
  • N, %, I, PMT, PV, FV
  • Amortisatie
  • Omrekenen procent <> effect. Percentage
  • Rente- en rente-op-rente-berekening
  • Verval annuïteit
  • Dag-/datumberekeningen
  • Leningen
  • Afschrijvingen
  • Investeringsevaluatie
  • Kosten-/winstmargeberekening

  Anders
  • Beschermende hardcase
  • Rekenmachine-naar-rekenmachine-kabel: facultatief
  • Automatische uitschakeling
  • PC-aansluiting mogelijk
  • Emulator-software: facultatief
  • C-Lab-verbinding mogelijk/ECON
  • Hoofdbatterij: 4 x AAA
  • Grootte (H x B x D mm): 21,3 x 87,5 x 180,5
  • Gewicht: 205 g

  • Technische wijzigingen en vergissingen voorbehouden.
   Afbeelding(en) niet op ware grootte. Kleuren wijken mogelijk af van origineel.