Technologie

Zeiltimer

De zeiltimer helpt bij de voorbereiding op de start van een regatta of zeilwedstrijd. Anders dan bijvoorbeeld bij het hardlopen of sprinten is het bij het wedstrijdzeilen niet mogelijk om op commando een maximumsnelheid te bereiken. Daarom krijgen de booten bij het wedstrijdzeilen 10 of 5 minuten tijd om "vaart" te krijgen resp. om op snelheid te komen. Met het "startschot" zeilen de jachten niet zoals gebruikelijk naar de finish, maar naar de eigenlijke start. Pas als de boot na de verstreken tijd bij de eigenlijke start is, is deze in de race en moet hij proberen om zo snel mogelijk naar de finish te komen.

De zeiltimer helpt bij het bepalen van het startpunt, doordat van 10 minuten wordt afgeteld en hierbij elke verstreken minuut een pieptoon wordt afgegeven. In de laatste 10 seconden voor het verstrijken van de tijd piept het horloge elke seconde. Bij 0 aangekomen geeft het horloge 3 pieptonen af om u erop te attenderen dat de 10 minuten zijn verstreken.

Zeiltimer