Technologie

Hoogtemeter (algemeen)

  • De ingebouwde hoogtemeter maakt gebruik van een druksensor om de huidige luchtdruk te meten
  • De gemeten luchtdruk wordt dan naar de huidige hoogte omgerekend.
  • De elektronica van het horloge is met voorgedefinieerde ISA-waarden (International Standard Atmosphere) ingesteld, die worden gehanteerd voor de omrekening van drukwaarden in hoogtewaarden. Eenvoudig gezegd betekent dit dat het horloge alle drukwaarden met een formule naar een zekere hoogte omrekent.
  • Over het algemeen nemen de luchtdruk en temperatuur af wanneer de hoogte toeneemt. De hoogtemetingen worden aan de hand van de ISA-waarden uitgevoerd. Deze waarden definiëren de samenhang tussen hoogte, luchtdruk en temperatuur.

Belangrijk!

De elektronica "schat" de hoogte aan de hand van de luchtdruk.
Dat betekent dat de hoogteweergave op eenzelfde locatie kan variëren als de luchtdruk verandert.

Hoogtemeter (algemeen)