Data protection declaration

1. Omgang met persoonlijke gegevens
De firma CASIO Europe GmbH verzamelt en verwerkt alleen de statistische geanonimiseerde toegangscijfers van de web-space-provider en geen persoonlijke gebruiksgegevens. De statistische toegangscijfers geven bijvoorbeeld informatie over de vaakst opgeroepen webpagina's alsook de gelinkte pagina waarmee de gebruiker op de webpagina terecht gekomen is (b.v. via zoekmachine).

Voor het stimuleren van online reclame zet CASIO pixels alsook transparante gif-bestanden in. Aan de hand van deze bestanden kan CASIO nagaan via welke advertenties klanten op de internetpagina's terechtkomen. De gegevens die daardoor ingewonnen en gebruikt worden, zijn in geen geval persoonlijk identificeerbaar - ze geven in geen geval informatie over uw naam, uw e-mailadres, thuisadres of telefoonnummer.

Het linken van personen aan statistische cijfers gebeurt niet. Het gaat daarom om een uitsluitend geanonimiseerde gegevensverwerking. We wijzen er echter op dat alle internetgebruikers bij het bezoeken van webpagina's sporen achterlaten die een latere identificatie, b.v. aan de hand van de IP-nummers, mogelijk kunnen maken.

Daarnaast worden zonder uw toestemming uw persoonlijke gegevens niet opgeslagen. U alleen beslist of u aan CASIO b.v. in het kader van een enquête of een prijzenspel uw gegevens wilt meedelen. De op deze manier gewonnen informatie wordt absoluut vertrouwelijk behandeld en wordt niet zonder toestemming aan derden doorgegeven. Deze informatie wordt slechts zolang opgeslagen als nodig is om bepaalde serviceprestaties af te sluiten en wordt daarna volledig gewist. Het doorgeven van deze gegevens voor commerciële doeleinden aan derden gebeurt niet zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming. De toestemming kan ook altijd elektronisch herroepelijk elektronisch gebeuren, voor zover gegarandeerd is dat de toestemming alleen door een duidelijke en bewuste handeling van u kan gebeuren, de toestemming door ons geprotocolleerd wordt en de inhoud van de toestemming altijd door u opgeroepen kan worden.

De informatie bij de productregistratie wordt anoniem geëvalueerd, omdat het alleen om informatie ter verbetering van producten en de eigenschappen ervan gaat.

De publicatie van persoonlijke gegevens van medewerkers van de onderneming gebeurt uitsluitend met uitdrukkelijke instemming van de betroffenen.

2. Cookies
Eigen webdiensten van CASIO gebruiken cookies om bezoekeraantallen te kunnen meten.

Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van de gebruiker bewaard wordt en de informatie over het bezoek aan een webpagina opslaat om herhaalde bezoeken te kunnen identificeren. De informatie kan alleen door de webpagina gelezen worden die de gegevens geschreven heeft, in het geval van www.casio-europe.com dus alleen CASIO Europe GmbH. Persoonlijke gegevens over de gebruiker worden niet opgeslagen.

U kunt uw browserinstellingen zo configureren dat het onmogelijk is om cookies te installeren - dit kan echter betekenen dat u om programmeertechnische redenen enkele serviceaanbiedingen en webdiensten op de internetpagina's van CASIO niet kunt gebruiken. Ook kunt u de cookies altijd zelf wissen als u de aanwijzingen van uw browsersoftware m.b.t. het wissen van cookies volgt.

Daarnaast worden persoonlijke gegevens, b.v. in het kader van prijzenspelen of bestellingen verzameld. Ook hier zorgt de firma CASIO Europe GmbH ervoor dat de wet op de gegevensbescherming nageleefd wordt. Gegevens worden voor commerciële doeleinden alleen in het kader van de wettelijke voorschriften verwerkt. Details komt u in de betreffende deelname- of koopvoorwaarden te weten.

3. Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Deze website maakt gebruik van de Google Analytics-rapporten voor demografische kenmerken waarin gegevens uit op interesse gebaseerde reclame van Google en bezoekersgegevens van derden (bijvoorbeeld leeftijd, geslacht en interesses) worden gebruikt. Deze gegevens zijn niet te herleiden naar een specifieke persoon en kunnen op elk gewenst tijdstip via de advertentie-instellingen worden uitgeschakeld.

4. Informatierecht
Conform het geldende recht deelt CASIO u op aanvraag gratis schriftelijk mee of en welke persoonlijke gegevens over u bij ons opgeslagen zijn.