Ideoiden ehdottamista koskeva käytäntö

Creativity and Contribution -periaatteensa mukaisesti CASIO COMPUTER CO., LTD. ja sen tytäryhtiöt (yhdessä ”CASIO”) tuottavat hyötyä yhteiskunnalle tarjoamalla käänteentekeviä tuotteita. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi CASIO tekee tutkimus- ja kehitystyötä ainutlaatuisten tuotteiden, teknologioiden, liiketoimintamallien ja muiden ratkaisujen (yhdessä ”CASIOn teknologiat”) luomiseksi.

On mahdollista, että asiakkaiden CASIOlle lähettämät tuotteisiin, teknologioihin, malleihin, liiketoimintamalleihin, myyntikampanjoihin, mainoksiin ja muuhun yritystoimintaan (yhdessä ”ehdotus”) liittyvät ideat, konseptit, esitykset, neuvot, pyynnöt ja muut ehdotukset voivat sattumalta kokonaan tai osittain muistuttaa CASIOn teknologioita, jolloin CASIOn ja sen asiakkaiden välille saattaa syntyä odottamattomia ongelmia tai kiistoja. Tällaisten ongelmien tai kiistojen välttämiseksi CASIO pyytää asiakkaitaan olemaan lähettämättä CASIOlle mitään ehdotuksia. Jos asiakas lähettää CASIOlle minkä tahansa ehdotuksen, kyseisen asiakkaan katsotaan hyväksyneen seuraavat asiat riippumatta edellä mainitusta CASIOn käytännöstä:

  1. CASIOlla ei ole velvoitetta säilyttää ehdotusta luottamuksellisena
  2. CASIOlla ei ole velvoitetta säilyttää eikä palauttaa mitään kirjeitä, kuvituksia, näytteitä tai muita materiaaleja, jotka on toimitettu CASIOlle ehdotuksen kanssa missä tahansa muodossa.
  3. CASIOlla ei ole velvoitetta tutustua ehdotukseen eikä arvioida tai soveltaa sitä.
  4. CASIOlla ei ole velvoitetta suorittaa asiakkaalle korvausta ehdotuksesta, eikä se ole missään vastuussa asiakkaalle.